Апарат BTS TMJOINT

Електроміографічні вимірювання жувальних м'язів
Запросити пропозицію
Завантажити презентацію
  • Опис
  • Відео

Незважаючи на всю важливість естетичного результату стоматологічного лікування, основним при комплексній реабілітації пацієнтів все ж таки є стабільний функціональний результат.

Усунення симптомів патології прикусу і їх виникнення відбивається як на самопочутті пацієнта, а й у довговічності встановлених стоматологом конструкцій. Об’єктивний аналіз змін функціонального стану жувальних м’язів до і після стоматологічних втручань дозволяє точніше оцінювати положення нижньої щелепи та оклюзійну симетрію для кваліфікованої консультації ваших пацієнтів на етапах планування відновлення (прямі реставрації, імплантація, протезування та контролю).

Це дозволяє оптимізувати план лікування пацієнта та ефективно запобігати виникненню таких ускладнень, як дисфункція СНЩС, пародонтальні або лицьові болі напруження та ін. проблеми, спричинені порушеннями міодинамічної рівноваги у роботі м’язів ЩЛД.

BTS TMJOINT проводить електроміографічні вимірювання пар м’язів-змикачів (передньо-скроневої Temporalis Anterior та жувальної Musculus Masseter) для подальшого аналізу отриманих значень у програмі Dental Contact Analyzer та диференціального аналізу функціональної оклюзії. В основі методики лежить порівняння всіх можливих співвідношень у м’язових парах, щоб визначити м’яз і рух, який переважає. Цей аналіз допомагає практикуючому лікарю проводити рутинний клінічний аналіз первинної оклюзії, положення СНЩС та контролювати коректність проведеного лікування пацієнта на підставі його нейром’язових реакцій.

Результати вимірювань представлені у вигляді набору 6 індексів із зазначеними діапазонами норми:

  • POC TA: пропорційна активність передньо-скроневих м’язів;
  • POC MM: пропорційна активність жувальних м’язів;
  • BAR: положення оклюзійного центру тиску (або передньо-заднього нахилу) оклюзійної площини;
  • TORS: коефіцієнт зміщення або ротації нижньої щелепи у горизонтальній площині;
  • ASIM: індекс асиметрії пари м’язів праворуч з м’язами зліва;
  • IMPACT: індекс сумарної роботи всіх м’язів для приведення зубів щелеп в оклюзію.

При розширеному протоколі обстеження додається ще пара датчиків для обліку впливу шийних м’язів (грудинно-ключично-соскоподібних, трапецеподібних) на оклюзію.

Вимірювані індекси перевірено та опубліковано у науковій літературі, дані обстежень представлені у вигляді візуально зрозумілих діаграм, що дозволяє використовувати їх у т.ч. для консультацій ваших пацієнтів.

Важливою особливістю системи є стандартизація одержуваного електроміографічного сигналу, яка забезпечується завдяки використанню методу порівняння значень 2-х тестів стискання зубів, що виконуються з і без ватного валика. Це дозволяє виключати помилки неправильного позиціонування електродів, різного імпедансу шкіри пацієнтів, відмінностей у м’язовому тропізмі тощо, що робить виміри точними та відтворюваними.

Результати обстеження

Результати обстежень представлені у візуально зрозумілій формі і дозволяють лікарю одразу побачити та показати пацієнту оклюзію з якою він прийшов на прийом, за необхідності одразу проводити її корекцію. Обстеження легко повторити в період лікування для спостереження та об’єктивної оцінки лікування, демонстрації пацієнту позитивної динаміки.

BTS TMJOINT є унікальним інструментом для більш точного планування та оцінки результатів лікування. Стоматологи тепер можуть легко виміряти і побачити те, що колись було відомо і доступне лише вузьким фахівцям, т.к. вимагало значно більше часу на отримання подібної інформації, а також мало на увазі довге навчання та освоєння складних методик.

Є питання?
Залишіть свій номер телефону і ми передзвонимо вам для детальної консультації

    Натискаючи кнопку “Надіслати”, Ви погоджуєтесь з умовами використання та зберігання персональних даних.